www.BurmeseCanadianNetwork.com Email : : admin@BurmeseCanadianNetwork.com

ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္း ၏ လစဥ္ ေတြ ့ဆံု ေဆြး ေႏြး မိတ္ဖြဲ ့ရာ ေနရာ....
Canada Nation wide monthly Skype & Tele Conference for Burmese

NLD by Elections Manifesto p1

NLD by Elections Manifesto p1

Burmese Canadian Protest in Toronto

Burmese Protest in Toronto

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Support for BBAO's Statement

Dear all Burmese people residing in Canada and friends of Burma, Burmese Canadian Network (B C N ) strongly support the following statement issued by the Burma Buddhist Association of Ontario BBAO; Sincerely, U Than Aung Coordinator and Co-founder Burmese Canadian Network (B C N) Canada Email:burmesecanadiannetwork@gmail.com BBAO Statement Aug 2012 - Copy

NLD by Elections Manifesto p2

NLD by Elections Manifesto p2

Friday, October 21, 2011

ကေလးၿမိဳ႕ ေၾကညာစာတမ္း ဆက္လက္ ရပ္ခံသြားမည္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။       ။ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ ညီလာခံ တခု ထပ္မံ ေခၚယူလိုသည့္ တႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ
ျဖစ္ေသာ ကေလးၿမိဳ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္းပါ မူမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ ရပ္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

“၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ ညီလာခံကေတာ့ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ့္ကိစၥပဲ။ အခုျဖစ္ေနတာေတြလည္း tension ေလ်ာ့ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းေျပာၾကဆိုၾက၊ လႈပ္ရွားညွိႏိႈင္းၾကရမွာပဲေလ” ဟု မဇၥ်ိမကို
ေျပာသည္။

ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးဝင္းတင္ အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား ၁၁ ဦး လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဆိုပါေၾကညာစာတမ္းတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံကို တျပည္ေထာင္ စနစ္လည္း မဟုတ္၊ ခြဲထြက္ေရး စနစ္လည္း မဟုတ္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူမ်ဳိးတိုင္း တန္းတူအခြင့္အေရးကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး အတူတကြ လက္တြဲၿပီး ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ ေခၚယူ က်င္းပသြားၾကရမည္။” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၂ဝ၁ဝ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ဇိုမီး အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ ZNC တည္ေထာင္ျခင္း ၂၂ ႏွစ္
ျပည့္တြင္ ‘ကေလးၿမိဳ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္း’အား ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာသည္တြင္ ‘၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ’ ဟု ေခၚတြင္လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကသည္။

NLD ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အလုပ္မ်ားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ZNC ႏွစ္ပါတ္လည္ အခမ္းအနားကိုလည္း ကေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားကာ NLD (CEC)ႏွင့္ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ALD တို႔အား ဖိတ္ၾကားထားၿပီး NLD လူလတ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သိရသည္။

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ “အေရးအၾကီးဆံုး နံပါတ္တစ္ ကေတာ့ဗ်ာ
 ဒီလို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနရင္ေတာ့လည္း ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈရမလဲ။ ဒါေၾကာင့္ အပစ္ရပ္ၾကပါ။ မူလေနရာ status quo ျပန္ေနၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျဖေကာင္း ရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာဆိုလႈပ္ရွားေနတာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းပါတီတခုျဖစ္သည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီ RNDP ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရးတခု ရရွိ ထားၿပီး စစ္ဘက္အပါအဝင္ အျခားပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ common ground မ်ား တည္ေဆာက္သြားျခင္းအားျဖင့္ တတိုင္းျပည္လံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ဦးက ေျပာသြားသည္။

No comments:

Post a Comment

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေကာင္းျမင္ ၀ါဒျဖင္ ့ေ၀ဖန္ အႀကံေပး မႉ ့မ်ားအား
အထူးႀကိဳဆို ဖိတ္ေခၚလွ်က္...

Burmese Canadian Network Group.