www.BurmeseCanadianNetwork.com Email : : admin@BurmeseCanadianNetwork.com

ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္း ၏ လစဥ္ ေတြ ့ဆံု ေဆြး ေႏြး မိတ္ဖြဲ ့ရာ ေနရာ....
Canada Nation wide monthly Skype & Tele Conference for Burmese

NLD by Elections Manifesto p1

NLD by Elections Manifesto p1

Burmese Canadian Protest in Toronto

Burmese Protest in Toronto

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Support for BBAO's Statement

Dear all Burmese people residing in Canada and friends of Burma, Burmese Canadian Network (B C N ) strongly support the following statement issued by the Burma Buddhist Association of Ontario BBAO; Sincerely, U Than Aung Coordinator and Co-founder Burmese Canadian Network (B C N) Canada Email:burmesecanadiannetwork@gmail.com BBAO Statement Aug 2012 - Copy

NLD by Elections Manifesto p2

NLD by Elections Manifesto p2

Tuesday, June 20, 2017

The Role of Burmese expatriates

မဂၤလာပါ

မင္းကြန္းတိပိဋကဆရာေတာ္ႀကီးေဟာၾကားတဲ့ ဓမၼစၾကၤာ၊အနတၱလကၡဏသုတ္၊မဟာသမယသုတ္တရားေတာ္ကိုနာ ၾကားသူတိုင္းေအာက္ပါဆုံးမစကားကုိသတိျပုမိၾကပါတယ္---

"လူဆိုတာကြယ္က်န္းမာခ်င္လို႕ရွိရင္ေန႕တိုင္းေန႕တိုင္းေသြးေဆးရႈေပးရတယ္၊အဲဒါလိုပဲတေထာင့္ငါးရာကိေလသာ
တည္းဟူေသာအနာေရာဂါကင္းခ်င္ရင္ေန႕တိုင္းေန႕တိုင္းေသြးေဆးနဲ႕တူေသာဓမၼစၾကၤာကိုိိိိိိိိိိိိိိိရြတ္ရတယ္နာရတယ္."

ယေန႕ျပည္တြင္းေရာျပည္ပမွာပါေနထိုင္ၾကတဲ့ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလုံးအတြက္အေရးအႀကီးဆုံးတာဝန္ဟာ
ဘာလဲလို႕ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကိုေမးရင္၊ဗမာအပါအဝင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးညီညြတ္္မႈရွိေအာင္ႀကိုးပမ္းရမည့္တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။
ညီညြတ္ေရးရရိွရန္အေထာက္အကူျပုနိင္တဲ့ႀကိုးပမ္းမႈမ်ိဳးစုံကိုထပ္ခါတလဲလဲလုပ္ေဆာင္ဖို႕ဟာျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းရဲ႕တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဤကဲ့သုိ႕ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေနဒါနိုင္ငံသုိ႕အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနစဥ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ဇြန္္လ(၅)ရက္ေန႕ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပပါေဆာင္းပါေလးျဖင့္လႈိက္လွဲစြာႀကိုဆိုခဲ့ပါတယ္၊
၊လြန္ခဲ့တဲ့(၆)ႏွစ္ကေရးခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးျဖစ္သာ္လည္း၊ယေန႕အခ်ိန္ႏွင့္ဆက္ၿပီးကိုက္ညီေနပါသျဖင့္ကေနဒါနိင္ငံျပည္နယ္အသီး
သီးမွာေရာက္ရွိေနထုိင္ေနၾကတဲ့ျမန္မာမ်ားအားထပ္မံမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊။

ဦးသန္းေအာင္ ကေနဒါ ၂၀၁၇ ခုႏွလ(၂၀)ရက္။

 --------------------------

The Role of Burmese expatriates

As responsible Democracy activists living overseas we need to be especially aware of the fact that we have the undeniable duty to support the activists struggling inside the country. As individuals or as a whole group we enjoy unrestricted freedom under the sun. Despite such freedom, an ailment called divisiveness plagues the democratic groups that are based overseas. Because of it actions and plans that needed to be carried out in a cooperative fashion by all the groups never achieved a momentum needed to create change in Burma. What needs to be done today to help the movement inside Burma is for us living overseas to become more united and to fight towards a single identifiable goal.
It is time for us to do a merciless self-examination. What most of us will find is that we lack self-reliance and we have no confidence in our own people to achieve their goal. It has been going on long enough that we have always demanded others to help us do what we need to do for ourselves. If we stop and think we pretty soon realize that there are not many things in life that gets done efficiently/timely or even at all if we just rely on others to do things for us. We cannot afford to wait any longer for the US or the International community to intervene on our behalf. The main driving force lies waiting untapped inside the country in the form of people’s power. We need to establish the fact amongst us that People’s power is the only path towards democracy. After establishing such foundation we then need to plan to how to best use such power. We need to admit to ourselves that just by sitting around nothing will get done.
We all have witnessed the selfless sacrifices that Daw Aung San Suu Kyi had made over the years for the country. As responsible persons, there is an urgent need to realize that we can not afford any longer to wait for Daw Aung San Suu Kyi to bring us Democracy right to our doorsteps but instead each and everyone of us have the obligation to do our best to achieve the ultimate goal of Democracy in Burma.
U Than Aung
Edmonton, Alberta, Canada
Date: 27 September 2011

-------------------------end of message---------------------

No comments:

Post a Comment

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေကာင္းျမင္ ၀ါဒျဖင္ ့ေ၀ဖန္ အႀကံေပး မႉ ့မ်ားအား
အထူးႀကိဳဆို ဖိတ္ေခၚလွ်က္...

Burmese Canadian Network Group.